Consulta del cens electoral


Les dades del cens només es poden consultar des d'uns dies abans de les eleccions fins al tancament de les urnes
Última actualització 15/02/2021 09:50:14

Procedència de les dades © Sistemes d' Informació Ajuntament de Manresa
http://eleccions.ajmanresa.cat/